5 Jul

Tvångskastrering

Sverige har en rätt bitter historia av tvångssteriliseringar. Mycket beror på att dessa åtgärder inte var tillräckligt riktade. Nu steriliserade man lite till höger och vänster. Jaha, du avviker från normen, då tar vi in dig på anstalt och ser till att du inte kan sprida dina veka gener vidare. Det är ett mycket ineffektivt sätt att förbättra samhället. Jag förespråkar därför tvångskastrering – inte bara sterilisering – av utvalda grupper. Huvudgruppen utgörs av våldtäktsmän. Måste man slå ned någon för att få dem att följa med en hem bör man inte ges minsta chans att föröka sig, än mindre känna lust.

Återfallsbrottslingar bör man också vidta åtgärder mot. Inte för att att jag tror brottslighet är genetiskt, utan för att brott är en kultur och man bör förhindra att dessa personer sprider sin kultur vidare till oskyldiga barnasinnen. Bästa sättet att ordna detta på? Tvångskastrering. Särskilt av våldsverkare – borde inte de, som hästar, hundar och katter, bli lite lugnare? Lite latare? Det vore bra för samhället.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *