15 Apr

Monarkist javisst!

Jag tycker att kungen ska styra Sverige. Det fanns en riktigt bra poäng med den gamla tidens kungastyrde där endast adeln fick lov att delta i det politiska livet. Man slapp helt enkelt det politiska käbblet vi har idag. Inga hot om nyval om man inte fick som man ville. Ville man något som kungen inte ville fick man antingen ge sig eller se sig själv landsförvisad. Ett mindre komplicerat styrelsesätt får man leta efter. Ingen uppdelning i miljontals små partier, inga livstidspolitiker som bara har erfarenhet från ungdomsförbunden. Nej, med kungastyre visste man vad man fick. En man, tillsatt på livstid, från en familj. Runt omkring honom: flera män, tillsatta på livstid (det vill säga till dess att deras intrigerande kostade dem livet), från ett begränsat antal familjer. Lätt att hålla reda på och man antar att kunskapen om hur man styr landet gick i arv.

Men – jag vill ändra det där med män. I detta fall är matriarkatet betydligt bättre, framförallt för att man alltid vet som är mor till ett barn. Hur många oäktingar har inte rört sig i de mäktigaste kretsarna i det förgångna? Så kan vi inte ha det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *