5 May

Matriarkat javisst!

Att jag är radikalfeminist förvånar många. Jag förstår inte varför; då jag motsätter mig den rådande ordningen är det väl fullt logiskt att jag också söker kullkasta patriarkatet. För visst är det så att kvinnor förfördelats under årtionden i Sverige. På senare år har det förvisso blivit bättre men dagligen rapporteras det ju om varierande grader av förtryck, från företagsledare som inte tycker kvinnor hör hemma i styrelserna till flickor som inte får hålla tal om mens i skolan för att det kan göra pojkarna obehagligt berörda.

Här skulle jag vilja se en våldsam revolt. Vi har sett otaliga arbetaruppror och nu tycker jag att turen faktiskt har kommit till kvinnorna. Systrar, vässa era förskärare och lås in männen i källaren! Det är dags att breda ut er och ta plats i samhället.

Om kvinnor styrde allt skulle samhället fortfarande vara på väg utför, men då skulle åtminstone ingen tro att det gick att förbättra på något sätt. Jag tror ett skifte från patriarkat till matriarkat skulle vara bra inte endast för Sverige utan också för mänskligheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *