15 Jun

Demokratin är skadlig för mänskligheten

Det hävdas för det mesta motsatsen men jag tycker mig se tydliga bevis på att demokratin inte fungerar. Man skulle lika gärna kunna avgöra val genom att singla slant. Faktum är att majoriteten av alla människor inte vet vad som är bäst för dem. Det ser man på att de aktivt röstar på partier som gör saker och ting sämre. Ibland röstar de till och med på partier som aktivt motverkar deras egna intressen, så det handlar inte bara om att de bryr sig om sig själva och skiter i andra.

Partipolitiken blir dessutom alltmer frikopplad från verkligheten. Partierna har sina gamla manifest och håller sig till dem utan att anpassa sig till nya utvecklingar – om de inte tror att de kan vinna röster på det förstås. Demokratin är både skadlig och oärlig.

Jag tror på upplysta diktatorer, eller snarare en upplyst monark. Då slipper man populismen och kan undvika att folk skjuter sig själva i foten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *